1. elokuuta 2003

0

Suomelle menestystä maailmalla

Suo­ma­lai­set ovat me­nes­ty­neet yli odo­tus­ten tä­män vuo­den ar­vo­ki­soissa. Frank­fur­tin EM-kilpailuissa pa­ri­val­jakko Jani Mark­ka­nen ja Jukka Pel­tola ot­ti­vat kul­taa ja par­hail­laan pe­lat­ta­vissa MM-kilpailuissa Pra­hassa tä­män jouk­ku­een li­säksi myös Tuo­mas Kärki ja Olli Sa­vo­lai­nen ovat sel­vin­neet pu­do­tus­pe­lei­hin kah­dek­san par­haan jouk­koon. Tar­kempi ra­portti me­nes­tyk­sestä kis­ajouk­ku­eemme pa­lat­tua ta­kai­sin Suo­meen.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.