17. toukokuuta 2005

0

Footbagin MM-kisoihin voi nyt ilmoittautua

Foot­ba­gin vuo­den 2005 MM-kilpailut jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 23.–30. 7. 2005. Täl­löin pai­kalle saa­pu­vat kaikki maa­il­man par­haat pe­laa­jat Vašek Klou­dasta Fe­lix Zen­ge­riin ja Em­ma­nuel Bouc­har­dista Tuo­mas Kär­keen.

Il­moit­taudu vuo­den ko­vim­paan ur­hei­lu­ta­pah­tu­maan IFPA:n si­vuilla. Muista, että il­moit­tau­tu­mi­sesi on hy­väk­sytty vasta osal­li­tu­mis­mak­sun mak­set­tuasi.

Tu­tustu myös MM-kisojen verk­ko­si­vui­hin.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.