2. heinäkuuta 2007

0

Turku Open 2007

Footc­raft jär­jes­tää verk­ko­foot­bag­kan­san vii­mei­sen näyt­tö­pai­kan en­nen ke­sän EM- ja MM-kisoja. Tu­run ku­nin­kaal­li­set kruu­na­taan Turku Open -vii­kon­lo­pun päät­teeksi 7.–8. hei­nä­kuuta.

Tänä vuonna Turku Open jär­jes­te­tään kah­dek­san­nen ker­ran. La­jeina Open Singles Net, Open Doubles Net ja Mixed Doubles Net. Ai­ka­taulu on seu­raa­van­lai­nen:

Lau­an­tai 7. 7.
klo 11 Mixed Doubles Net
klo 13 Open Doubles Net

Sun­nun­tai 8. 7.
klo 12 Open Singles Net

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jät va­raa­vat oi­keu­den ai­ka­tau­lun muu­tok­siin. Osal­lis­tu­mis­maksu on 10 €.

Lau­an­taina pe­laa­jille jär­jes­te­tään il­lan­viet­toa Kirk­ko­tie 15–19:ssä si­jait­se­vassa ker­ho­huo­neis­tossa. Li­säksi ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­jilla on mah­dol­lista ma­joit­tau­tua ker­ho­huo­neis­tolle. Mi­käli ma­joit­tau­tu­mi­nen kiin­nos­taa, il­moita siitä il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­dessä. Li­sä­tie­toa osoit­teesta tj­karh (at) utu (dot) fi.

Il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu lä­het­tä­mällä säh­kö­posti osoit­tee­seen tj­karh (at) utu (dot) fi. Kerro vies­tissä, mi­hin la­jei­hin osal­lis­tut ja ke­nen pa­rina pe­laat ne­lin­pe­lissä tai se­ka­ne­lin­pe­lissä. Maksu suo­ri­te­taan pai­kan päällä. Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 4. 7. 2007.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.