14. elokuuta 2017

0

Suomalaiset mitaleilla footbagin MM-kisoissa

Verkkofootbagin nelinpelin mitalistit: Kultaa Walt Houston / Ben Alston, hopeaa Emmanuel Bouchard / Francois Pelletier ja pronssilla Matti Pohjola ja Tuomas Kärki. Mestaruus meni Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2005.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin mi­ta­lis­tit: Kul­taa Walt Hous­ton / Ben Als­ton, ho­peaa Em­ma­nuel Bouc­hard / Francois Pel­le­tier ja prons­silla Matti Poh­jola ja Tuo­mas Kärki.

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat me­nes­tyi­vät mai­niosti lau­an­taina päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kisoissa Yh­dys­val­loissa. Mes­ta­ruuk­sia ei tällä ker­taa tul­lut, mutta ko­tiin­vie­mi­siksi tart­tui kui­ten­kin ho­peaa ja prons­sia.

Suo­ma­lais­ten mi­ta­li­saa­lis oli verk­ko­foot­ba­gin ja eri­tyi­sesti tur­ku­lai­sen Matti Poh­jo­lan va­rassa, joka nap­pasi ki­soista kolme mi­ta­lia. En­sin Poh­jola sel­vitti tiensä per­jan­tain kak­sin­pe­lin fi­naa­liin, jossa vas­taan as­teli mes­ta­ruut­taan puo­lus­ta­nut isän­tä­maan Walt Hous­ton. Hous­to­nin pe­li­ta­paan kuu­luu erit­täin ko­vat syö­töt, eikä hän emmi is­kuis­saan­kaan. Poh­jola ei pys­ty­nyt pis­tä­mään pa­ras­taan ot­te­lussa, ja mes­ta­ruus jäi­kin Yh­dys­val­toi­hin suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-6, 15-11, 15-10. Kaik­kien ot­te­lui­den tu­lok­set löy­ty­vät Tour­na­ment softwa­resta

Myös kak­sin­pe­lin prons­siot­te­lussa näh­tiin suo­ma­lais­vä­riä, kun Tuo­mas Kärki koh­tasi ny­ky­ään vain sa­tun­nai­sesti ki­sa­ken­tillä näh­tä­vän Kenny Shult­sin (USA). Shults lie­nee kaik­kien ai­ko­jen me­nes­tyk­sek­käin ja mo­ni­puo­li­sin foot­ba­gur­hei­lija, ja hän nap­pa­si­kin prons­sin Kär­jen ne­nän edestä pis­tein 15-10, 13-15, 15-6, 15-9.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä Kärki ja Poh­jola ete­ni­vät lau­an­tain prons­siot­te­luun. Vas­tassa ol­lut kanadalais-puolalainen pari Luc Le­gault / Wik­tor Debski ei luo­pu­nut mi­ta­lista hel­polla, mutta suo­ma­lai­set nap­pa­si­vat prons­sin ko­tiin kol­man­nessa erässä pis­tein 9-15, 15-5, 15-6. Walt Hous­ton ja Ben Als­ton puo­les­taan voit­ti­vat ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den en­sim­mäi­senä yh­dys­val­ta­lais­pa­rina sit­ten vuo­den 2004. Fi­naa­lissa kaa­tui Ka­na­dan pari Em­ma­nuel Bouc­hard / Francois Pel­le­tier pis­tein 15-12, 15-6.

Poh­jola nap­pasi prons­si­sen myös verk­ko­foot­ba­gin se­ka­ne­lin­pe­listä yh­dessä sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Prons­siot­te­lussa vas­tus­ta­ja­pa­rin Evanne La­marche / Kenny Shults peli ha­josi toi­sessa erässä, ja suomalais-saksalainen tiimi voitti ot­te­lun pis­tein 16-14, 15-4. Kul­taa puolalais-slovenialaiselle pa­rille Wik­tor Debski / Lena Mla­kar ja ho­peaa ka­na­da­lais­pa­rille Ge­ne­vieve Bousquet / Luc Le­gault.

Frees­ty­lessä pa­ras suo­ma­lais­tu­los oli San­teri Kar­vi­sen kuu­des sija sh­red 30:ssä. Muissa frees­ty­le­la­jien fi­naa­leissa ei suo­ma­lai­sia nähty. Ru­tii­nin maa­il­ma­mes­ta­ruus mat­kasi Puo­laan, kun Pawel Nowak nap­pasi mes­ta­ruu­den en­nen Tse­kin Va­sek Klou­daa ja Ja­pa­nin Taishi Is­hi­daa. Nais­ten ru­tii­nin puo­les­taan voitti Es­pan­jan Pa­loma Mayo.

Suo­ma­lai­set sai­vat me­nes­tystä myös verk­ko­foot­ba­gin masters-sarjan ne­lin­pe­lissä, jossa Kärki ja Jus­tin Sex­ton nap­pa­si­vat ho­peaa. Ki­sa­vii­kon täy­densi vielä Mikko Le­pis­tön voitto Vi­deo Con­tes­tissa.

38. foot­bagla­jien MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin Port­lan­disssa Yh­dys­val­loissa 6.–12. Elo­kuuta. MM-turnaus juh­lis­ti sa­malla foot­ba­gin 45-vuotista his­to­riaa, kun ki­sat pa­la­si­vat la­jin syn­ty­si­joilleen ja vie­raina näh­tiin pe­laa­jia vuo­sien var­relta. Ki­soi­hin osal­lis­tui noin 120 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa. Tur­nauk­sen jär­jes­ti pai­kal­li­nen seura Sole Pur­pose yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Suo­messa MM-turnaus on jär­jes­tetty kah­desti, Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011.

Voit­ta­jat

NET
Open singles net
1. Walt Hous­ton (USA)
2. Matti Poh­jola (FIN)
3. Kenny Shults (USA)

Women’s singles net
1. Lena Mla­kar (SLO)
2. Kers­tin An­huth (GER)
3. Sa­rah Fem­mel (CAN)

Open doubles net
1. Ben Als­ton / Walt Hous­ton (USA)
2. Em­ma­nuel Bouc­hard / Francois Pel­le­tier (CAN)
3. Tuo­mas Kärki / Matti Poh­jola (FIN)

Women’s doubles net
1. Ge­ne­viéve Bousquet (CAN) / Ju­lie Sy­mons (USA)
2. Kers­tin An­huth (GER) / Lena Mla­kar (SLO)
3. Becca English-Ross / Evanne La­marche (USA)

Open mixed doubles net
1. Wik­tor Debski (POL) / Lena Mla­kar (SLO)
2. Ge­ne­viéve Bousquet / Luc Le­gault (CAN)
3. Kers­tin An­huth (GER) / Matti Poh­jola (FIN)

Mas­ters singles net
1. Da­vid Ber­nard (USA)
2. Tuan Vu (USA)
3. Chris Clea­ver (USA)

Mas­ters doubles net
1. Kenny Shults / Tuan Vu (USA)
2. Tuo­mas Kärki / Jus­tin Sex­ton (FIN)
3. Rob Adams / Da­vis Ber­nard (FIN)

In­ter­me­diate singles net
1. Pat­rick Wein­berg (USA)
2. Ja­son Hicks (USA)
3. Paul Vor­vick (USA)

In­ter­me­diate doubles net
1. Ted Fritsch / Ja­son Hicks (USA)
2. Sa­rah Fem­mel / Steve Fem­mel (USA)
3. Jesse English-Ross / Drake Shults (USA)

FREESTYLE
Open rou­ti­nes
1. Pawel Nowak (POL)
2. Va­sek Klouda (CZE)
3. Taishi Is­hida (JAP)

Women’s rou­ti­nes
1. Pa­loma Mayo (SPA)
2. Cass Tay­lor (USA)
3. Ca­ro­line Birch (AUS)

Open sh­red 30
1. Lon Smith (USA)
2. Va­sek Klouda (CZE)
3. Jim Penske (USA)

Open request
1. Jim Penske (USA)
2. Lon Smith (USA)

Open circle
1. Va­sek Klouda (CZE)
2. Lon Smith (USA)
3. Jim Penske (USA)

2-Square
1. Alex Dwo­retzky
2. Wik­tor Debski
3. Adrian Dick

Fi­naa­lien strea­mit You­tu­bessa
Kaikki tu­lok­set
Verk­ko­foot­ba­gin ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set

Lisää uutisia luokassa tulokset, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.