Finnish Footbag Open 2016

Finnish Footbag Open 2016

 

In English

Fin­nish Foot­bag Open 2016 jär­jes­te­tään Tu­russa Leaf Aree­nassa 19.–20. mar­ras­kuuta. Ta­pah­tu­maan odo­te­taan Suo­men huip­pu­jen li­säksi myös ul­ko­mai­sia vie­raita, esim. verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari Art­hur Le­dain Rans­kasta ja sink­ku­ne­tin kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­me­stri Ka­rim Daouk Sveit­sistä.

Ilmoittautuminen

Tur­nauk­seen voi il­moit­ta­tua footbag.orgin ta­pah­tu­ma­si­vun kautta. Il­mot­tau­tu­mi­nen päät­tyy 17. mar­ras­kuuta. Muis­tat­han, että osal­lis­tuak­sesi Fin­nish Ope­niin si­nun tu­lee olla Suo­men foot­baglii­ton jä­sen.

Alustava aikataulu

Per­jan­taina 18. mar­ras­kuuta / TBA
Warm up

Lau­an­taina 19. mar­ras­kuuta / Leaf Areena
10.00 Check-in
10.30 Verk­ko­fot­ba­gin läm­mit­tely
11.00 Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli
16.00 frees­tyle
18.00 En­sim­mäi­nen ki­sa­päivä päät­tyy

Sun­nun­taina 20. mar­ras­kuuta / Leaf Areena
10.00 Läm­mit­tely
10.30 Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­peli

18.00 Fin­nish Open päät­tyy