5. maaliskuuta 2012

0

Footbag kiinnosti GoExpon yleisöä

Foot­bag Fin­land oli vah­vasti mu­kana vii­kon­lo­pun GoExpo-messuilla Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa. Yh­dek­sät eri mes­sut sa­man ka­ton alle koon­nut suur­ta­pah­tuma ke­räsi yli 40 000 vie­rai­li­jaa vii­kon­lo­pun ai­kana. Suo­men foot­baglii­ton de­mo­tiimi pe­lasi pit­kää päi­vää foot­ba­lii­ton stän­dillä ja ja­koi vie­rai­li­joille flye­reita. Mes­suille epä­ta­val­li­seen ta­paan ylei­söä hem­mo­tel­tiin frees­ty­len li­säksi myös verk­ko­foot­ba­gilla, sillä pai­kalla oli täys­ko­koi­nen kenttä. Ja se­hän toimi, kiin­nos­tu­neita riitti niin ken­tän reu­nalla kuin stän­dil­lä­kin jopa tun­gok­seksi asti!

Lisää uutisia luokassa näytökset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.