Uutisia vuonna 2001

19
marras

Finnstyle Freestyle Jam Helsingissä

Pe­rin­tei­käs pik­ku­jou­lun Finns­tyle Frees­tyle Jam jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä Rus­kea­suon Ärrä Cen­ter -hal­lissa lau­an­taina 24. 11. 2001 klo 15–21. Ky­seessä on kai­kille avoin frees­ty­le­pe­laa­jien ko­koon­tu­mi­nen, jonne la­jin tai­ta­jat saa­pu­vat vaih­ta­maan op­pe­jaan. Ta­pah­tu­massa myös kil­pail­laan va­paa­muo­toi­sesti frees­ty­len eri­lai­sissa tai­toa mit­taa­vissa ki­sa­muo­doissa. Li­sä­tie­toa ta­pah­tu­masta or­ga­ni­saat­tori Sa­muli Vii­ta­selta: fbagsam@hotmail.com tai 040-5805038.

6
loka

Suomelta huippuedustus Estonian Mastersiin

Suo­mella on vahva edus­tus sun­nun­taina 7. 10. jär­jes­tet­tä­vissä Es­to­nian Mas­ters -fi­naa­leissa. Verk­ko­foot­ba­gissa Suo­men maa­jouk­ku­eesta mu­kana ovat Tuo­mas Kärki, Jesse Ruot­sa­lai­nen, Jukka Pel­tola ja tuo­reet SM-hopeamitalistit Aleksi Öh­man ja Jani Mark­ka­nen. Maa­jouk­ku­een frees­ty­le­pe­laa­jista kil­pai­lu­hin osal­lis­tuu mm. Mika Kois­ti­nen, Ilkka Ma­lin ja Sa­muli Vii­ta­nen.

1
syys

Footbag SM 2001 Turun Messukeskuksessa 28.–30. 9.

Ko­ti­maan ki­sa­kau­den hui­pen­tuma, foot­ba­gin suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lut 2001 jär­jes­te­tään Tu­russa 28.–30. syys­kuuta. Fi­naa­lit pe­la­taan Liiku! Sport­ti­mes­suilla Tu­run Mes­su­kes­kuk­sessa. Tä­män vuo­den kil­pai­lut ovat suu­rin ja ko­va­ta­soi­sin kos­kaan Suo­messa jär­jes­tetty foot­bag­ta­pah­tuma. Li­sää ki­sain­foa »

10
elo

Footbagin huippupelaajat esiintyvät Turun Messuilla

Tuore EM-pronssimitalisti Juha-Matti Ry­ti­lahti ja muut Suo­men huip­pu­pe­laa­jat esiin­ty­vät Suo­men suu­rim­milla yleis­meis­suilla Tu­russa 10.–14. elo­kuuta. Näy­tök­siä jär­jes­te­tään seu­raa­vasti:

  • pe 10. 8. klo 17–18.30
  • su 12. 8. klo 15–18.30
  • ma 13. 8. klo 15–18.30
  • ti 14. 8. klo 11–12.30
31
heinä

Suomen maajoukkue MM-kisoihin San Franciscoon

Suo­men maa­jouk­kue mat­kaa ensi vii­kon­lop­puna 6.–12. 8. San Franciscossa jär­jes­tet­tä­viin foot­ba­gin MM-kilpailuihin Yh­dys­val­toi­hin. Ta­voit­teena maa­jouk­ku­eella on Pro-sarjassa frees­ty­len fi­naa­li­paikka ja verk­ko­foot­ba­gissa pääsy pis­te­si­joille kym­me­nen par­haan jouk­koon.

26
heinä

Suomelle kaksi kultaa Footbagin EM-kilpailuissa

Suo­men maa­jouk­kue me­nes­tyi yli odo­tus­ten 19.–22. 7. 2001 jär­jes­te­tyissä foot­ba­gin EM-kilpailuissa Pra­hassa. Suo­men maa­jouk­ku­een mi­ta­li­saldo ko­va­ta­soi­sessa Pro-sarjassa oli yh­teensä viisi mi­ta­lia. Li­sä­tie­toa »

14
heinä

Suomen maajoukkue Prahan EM-kilpailuihin

Suo­men maa­jouk­kue mat­kaa 19.–22. 7. Pra­hassa jär­jes­tet­tä­viin foot­ba­gin EM-kilpailuihin. Suo­men ai­kai­sempi me­nes­tys kil­pai­luissa aset­taa maa­jouk­ku­eelle ko­vat ta­voit­teet, ja Suomi ta­voit­te­lee kul­taa kai­kissa la­jeissa. Li­sä­tie­toa »

20
kesä

Suomen freestylen kärkinimet esiintymään Roskildeen

Suo­men maa­jouk­ku­een frees­ty­len kär­ki­ni­met Jus­tin Sex­ton, Mika Kois­ti­nen, Ilkka Ma­lin ja Juho Vesa esiin­ty­vät kut­su­vie­raina Eu­roo­pan suu­rim­milla musiik­ki­fes­ti­vaa­leilla Tans­kan Ros­kil­dessa 29. 6. – 1. 7. 2001.

14
kesä

Keuruu Silppuaa viikonloppuna

Foot­bag­seura Lost Mo­tion jär­jes­tää vii­kon­lop­puna Keu­ruulla va­paa­muo­toi­sen foot­bag frees­tyle -ul­koil­ma­ta­pah­tu­man.

5
kesä

Turku Open 9. 6. 2001

Turku Foot­bag jär­jes­tää Tu­russa jäl­leen Down By The Lai­turi -fes­ti­vaa­lien yh­tey­dessä Turku Open -foot­bag­tur­nauk­sen. Tur­naus pe­la­taan lau­an­taina 9. 6. 2001 pe­rin­tei­sesti Ha­lis­ten Liikunta1.fi-hallissa. La­jeina tur­nauk­sessa ovat Singles Net, Doubles Net ja Frees­tyle.