21. maaliskuuta 2011

0

April Assault! käynnistää kotimaan kisakauden

Ke­vään koit­taessa Jy­väs­ky­lässä on ol­lut ta­pana aloit­taa ki­sa­kausi verk­ko­foot­bag­tur­nauk­sella. Tämä vuosi ei tee poik­keusta: Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi jär­jes­tää ne­lin­pe­li­tur­nauk­sen 2.4.2011 Kel­jon­kan­kaan kou­lulla.

Il­moit­tau­tu­mi­nen April As­saul­tiin päät­tyy 27.3., jo­ten mi­käli osal­lis­tu­mi­nen kiin­nos­taa, tsek­kaa il­mot­tau­tu­mis­oh­jeet kes­kus­te­lu­pals­talta!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.