8. kesäkuuta 2011

1

Footbagia KesäStadissa sunnuntaina

Helsinki-päivän kun­niaksi Eläin­tar­han ken­tällä jär­jes­te­tään 12. ke­sä­kuuta Ke­säS­tadi-ta­pah­tuma. Tule pai­kalle, niin pää­set ko­kei­le­maan mm. foot­ba­gia, long­boar­dia, skeit­tausta ja slackli­nea! Ta­pah­tuma on il­mai­nen (myös eri la­jien ko­kei­le­mi­nen on il­maista!) ja kes­tää klo 12–18.

KesäStadin juliste

Ke­säS­ta­dissa on foot­ba­gin li­säksi mm. skeit­tausta, BMX:ää ja Wii-pelejä sekä tie­tysti esiin­ty­jiä, mm. Aste!

Li­sä­tie­toa Face­boo­kista ja Nuo­ri­so­asian­kes­kuk­selta!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset
1 kommentti Kommentoi
  1. Ilkka
    kesä 10 2011

    Ke­säS­ta­dissa voit ko­keilla myös verk­ko­foot­ba­gia! Pai­kalle on tu­lossa mm. hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari Tuo­mas Kärki, jo­ten nyt on pa­rasta mah­dol­lista ope­tusta tar­jolla!

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.