15. kesäkuuta 2011

0

Ilmoittautuminen MM-kisoihin käynnissä

Il­moit­tau­tu­mi­nen tä­män vuo­den foot­ba­gin MM-kisoihin on hy­vässä vauh­dissa. Jo kym­me­net pe­laa­jat eri puo­lilta maa­il­maa ovat il­moit­tau­tu­neet mu­kaan Hel­sin­gissä jär­jes­tet­tä­vään tur­nauk­seen. Il­moit­tau­tu­mi­nen jat­kuu vielä hei­nä­kuun 17. päi­vään asti, mutta kaik­kien ki­saan ai­ko­vien kan­nat­taa il­moit­tau­tua esi­mer­kiksi heti. Il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu footbag.orgin kautta täällä.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.