5. heinäkuuta 2011

0

EM-tittelit ratkotaan viikonloppuna Espanjassa

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut al­ka­vat per­jan­taina Madri­dissa. Kol­mi­päi­väi­nen tur­naus jär­jes­te­tään tänä vuonna en­sim­mäistä ker­taa Es­pan­jassa. Suo­men jouk­kue on me­nes­ty­nyt EM-kisoissa aina hy­vin, ja tä­nä­kin vuonna odo­te­taan mi­ta­lia. ”Ko­tiin ei ole tu­le­mista il­man pre­nik­kaa” nau­rah­taa maa­jouk­ku­een val­men­taja Jus­tin Sex­ton, it­se­kin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­mie­hiä, mutta va­ka­voi­tuu heti pe­rään: ”Tur­naus tu­lee ole­maan ko­va­ta­soi­nen, mutta us­kon vah­vasti Suo­men yl­tä­vän mi­ta­leille. Tär­keintä on kui­ten­kin hioa ku­viot kun­toon Hel­sin­gin MM-turnaukseen, joka on kau­den eh­do­ton pää­ta­pah­tuma. EM-kisoissa on myös hyvä tar­kas­taa eu­roop­pa­lais­ten kil­pa­kump­pa­nei­den ki­sa­kunto.”

Suo­men erit­täin ko­ke­nee­seen verk­ko­foot­bag­mie­his­töön kuu­lu­vat Tuo­mas Kärki, Jani Mark­ka­nen, Jukka Pel­tola ja Os­kari Forstén. Frees­tyle foot­ba­gissa Suo­mea edus­ta­vat Tuo­mas Rii­salo, Aleksi Ai­ri­nen ja Nyt-liitteestäkin tuttu Mikko Le­pistö.

EM-turnaus al­kaa per­jan­taina ja päät­tyy sun­nun­taina.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.