25. marraskuuta 2023

0

Footbag Finnish Open pelataan Helsingissä

FFO2023

Foot­bag Fin­nish Open 2023 jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 9. jou­lu­kuuta. Pe­li­paik­kana on Ku­los­aa­ren Man­da­tum Cen­ter klo 10-16. Ki­so­jen ai­ka­taulu tar­ken­tuu lä­hi­päi­vinä, sa­moin il­moit­tau­tu­mi­nen al­kaa ensi vii­kolla.

PS. Jäl­kis­pe­ku­loin­nit ja Suo­men foot­baglii­ton pik­ku­jou­lut hoi­de­taan Teu­ras­ta­mon sau­nan löy­lyissä ki­so­jen jäl­keen!

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.