22. syyskuuta 2005

0

Footbagdokumentti loppuvaiheillaan

Vuo­den 2005 foot­ba­gin MM-kisoista tehty am­mat­ti­mai­nen TV-dokumentti on val­mis­tu­mai­sil­laan. Jopa kan­sain­vä­li­seen le­vi­tyk­seen me­ne­vän do­ku­men­tin trai­leri jul­kais­taan pian myös lii­ton si­vuilla. Itse do­ku­men­tin ulos­tu­lon ajan­koh­dasta ja le­vi­tys­ka­na­vista il­moi­tamme tar­kem­min myö­hem­min.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.