24. lokakuuta 2005

0

SM-kisat siirtyvät viikolla

Ki­sa­paik­kaon­gel­mien vuoksi SM-kisoja on jou­duttu siir­tä­mään vii­kolla. Uusi ajan­kohta ki­soille on siis 2.–3. jou­lu­kuuta.

Frees­ty­let ki­sa­taan ai­van Kuo­pion kes­kus­tassa si­jait­se­valla Nuo­ri­so­kes­kus 44:llä, joka on mo­nien nuorten- ja kon­sert­ti­ta­pah­tu­mien suo­sittu jär­jes­tys­paikka. Ne­tit pe­la­taan yli­opis­ton uu­deh­kossa lii­kun­ta­hal­lissa Stu­den­tiassa, joka si­jait­see noin 1,5 ki­lo­met­rin päässä kes­kus­tasta. Tä­män vuo­den SM-kilpailuissa ki­sa­taan seu­raa­vat la­jit:

  • Open Frees­tyle
  • In­ter­me­diate Frees­tyle
  • Open Sh­red 30
  • Open Doubles Net
  • In­ter­me­diate Doubles Net

Il­moit­tau­tu­mis­lo­make sekä tar­kat ai­ka­tau­lut jul­kais­taan ensi vii­kolla.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.