25. heinäkuuta 2006

0

Suomeen ennennäkemätöntä menestystä MM-kilpailuissa!

Frank­fur­tin MM-kilpailuissa Jaakko In­ki­nen voitti prons­sia kak­sin­pe­lissä ot­taen Suo­men kautta ai­kain en­sim­mäi­sen MM-mitalin verk­ko­foot­ba­gissa. In­ki­nen voitti kaikki vas­tus­ta­jansa paitsi kak­sin­pe­lit jo yh­dek­sättä ker­taa pe­räk­käin voit­ta­neen Ka­na­dan Em­ma­nuel Bouc­har­din.

Frees­ty­len puo­lella Juho Marjo si­joit­tui niin ikään kol­man­neksi. Mar­jon vir­hee­tön ru­tiini sai tä­pö­täy­den kat­so­mon hauk­ko­maan hen­ke­ään. Mar­joa en­nen suo­ma­lai­sista on mi­ta­lin voit­ta­nut frees­ty­lessä vain Fe­lix Zen­ger, joka voit­ti­kin tänä vuonna epä­vi­ral­li­set circle- ja sick 3 -kil­pai­lut.

Suo­men maa­jouk­kue on ko­vempi kuin kos­kaan!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.