23. heinäkuuta 2007

0

Suomen maajoukkueelle menestystä EM-kisoissa

Women’s Doubles Ne­tissä Ninni Liukko ja Piia Tan­ta­ri­mäki voit­ti­vat kul­taa.

Frees­ty­len puo­lella Mikko Le­pistö voitti Open Circle Con­tes­tin.

Open Doubles Ne­tissä suo­ma­lai­set saa­vut­ti­vat ho­pean ja prons­sin. Ho­pealle si­joit­tui­vat Tu­run rau­ta­ja­lat Os­kari Forstén & Matti Poh­jola ja prons­sin nap­pa­si­vat Jani Mark­ka­nen & Jukka Pel­tola.

Open Singles Ne­tissä Jani Mark­ka­nen otti ho­pean.

Mixed Doubles Ne­tissä Piia Tan­ta­ri­mäki pa­ri­naan Os­kari Forstén saa­vut­ti­vat hie­nosti toi­sen si­jan.

Piia Tan­ta­ri­mäki otti vielä ho­pean Wo­men ’s Singles ne­tissä, ke­rä­ten kolme mi­ta­lia heti en­sim­mäi­sissä kan­sain­vä­li­sissä ki­sois­saan.

Juh­la­tun­nel­maa li­sää In­ter­me­diate Doubles Ne­tissä pe­lan­nei­den Jussi Lah­ti­sen & Timo Aar­nion me­nes­tys. San­ka­rit si­joit­tui­vat hie­nosti ho­pealle.

Li­sää kes­kus­te­lua tur­nauk­sesta ja tu­lok­sista käy­dään sekä Finns­tan että Jy­väs­ky­län Footbag-Klubin foo­ru­meilla.

Vi­ral­li­set tu­lok­set ki­soista löy­dät tur­nauk­sen jär­jes­tä­jien ki­sa­si­vuilta, kun­han Wie­nin foot­bag­kansa sen sinne saa päi­vi­tet­tyä.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.