12. joulukuuta 2008

0

Liiton sääntömääräinen vuosikokous 19. 12. 2008

Suo­men foot­bagliitto ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous pi­de­tään per­jan­taina 19. jou­lu­kuuta 2008 klo 20 Töö­lön ki­sa­hal­lin ko­kous­huo­neessa.

Ko­kouk­sessa kä­si­tel­lään Suo­men foot­baglii­ton sään­tö­jen mo­men­tin 11 mu­kai­set asiat.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.