11. toukokuuta 2010

1

Nettijamit Turussa 30. toukokuuta

Tu­run Footc­raft jär­jes­tää tou­ko­kuun vii­mei­senä sun­nun­taina Tu­russa tai Naan­ta­lissa ja­mit. La­jina vuo­den en­sim­mäi­sessä ul­ko­tur­nauk­sessa on ai­na­kin verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli, mutta jos il­moit­tau­tu­neita ja in­toa riit­tää, myös kak­sin­pe­lissä voi päästä hio­maan tai­to­jaan ke­sän ar­vo­tur­nauk­sia var­ten.

Li­sä­tie­toja ta­pah­tu­masta van­halta foo­ru­milta »

Lisää uutisia luokassa jamit
1 kommentti Kommentoi
  1. mohkale
    touko 30 2010

    Hy­vät pe­lit oli, kiitti kai­kille osal­lis­tu­jille!

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.