3. heinäkuuta 2010

0

Freestyle saa uuden termistön

Foot­bag Frees­ty­lessä käy­tet­tä­viä ter­mejä uusi­taan. Ka­na­da­lai­sen Ia­nek Re­gim­bal­din joh­dolla työs­ken­nel­lyt työ­ryhmä on jul­kais­sut The Desc­rip­tive Sys­tem of Frees­tyle Foot­bag Ele­ments -ar­tik­ke­lin, joka uu­dis­taan frees­ty­len sa­nas­toa. Työssä esi­tel­lään uusia ter­mejä ja muu­te­taan joi­den­kin temp­pu­jen ni­miä. Tällä het­kellä ar­tik­keli on luet­ta­vissa ai­noas­taan englan­niksi.

Foot­bag Fin­lan­din freestyle-osio on päi­vi­tetty nou­dat­ta­maan uutta sys­tee­miä.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.