5. elokuuta 2010

0

Suomalaiset etenevät vakuuttavasti Kaliforniassa

Suo­ma­lais­ten ete­ne­mi­nen jat­kuu MM-kilpailuissa. Tuo­mas Kärki voitti kak­si­ne­lin puo­li­vä­lie­rässä Ka­na­dan Gil­les De­mer­sin hie­nosti suo­raan kah­dessa erässä lu­ke­min 15–5, 15–5 ja eteni en­sim­mäistä ker­taa ural­laan vä­lie­riin. Hieno hetki Suo­men foot­bag­his­to­riassa koe­taan, kun vä­lie­rässä vas­taan aset­tuu Matti Poh­jola, joka omassa puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lus­saan voitti ka­li­for­nia­lai­sen vas­tus­ta­jansa lu­ke­min 15–3, 15–11. Toi­sessa vä­lie­rässä koh­taa­vat Sak­san Flo­rian Götze ja USA:n Kenny Shults.

Ne­lin­pe­lien nel­jän­nes­vä­lie­rissä Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo voit­ti­vat Mont­rea­lin Yves Arc­ham­baul­tin ja Do­mi­nic O’Brienin suo­raan kah­dessa erässä 11–4, 11–5. Toi­sella puo­lella kaa­viota Tuo­mas Kärki pa­ri­naan John Leys voit­ti­vat Ve­nä­jän Alexan­der Smir­no­vin ja Englan­nin Andrew Ro­nal­din lu­ke­min 11–2, 11–9.

Frees­ty­lessä kaikki kolme suo­ma­laista miestä kar­siu­tui­vat fi­naa­lista jät­täen Suo­men mi­ta­li­toi­veet Tanja Sa­la­kalle.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin vä­lie­rät ja ne­lin­pe­lin puo­li­vä­lie­rät pe­la­taan ensi yönä Suo­men ai­kaa ja nais­ten frees­ty­len fi­naali on per­jan­taina.

“Suo­men kol­men mi­ta­lin ta­voite on vielä hy­vin saa­vu­tet­ta­vissa”, pää­val­men­taja Jus­tin Sex­ton my­häi­lee suo­ma­lais­ten me­nes­tystä.

Janne Uusi­talo nousee blok­kiin kun Matti Poh­jola (oik.) seu­raa ti­lan­netta.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.