6. elokuuta 2010

0

Tuomas Kärki MM-finaaliin

Tuo­mas Kärki voitti yl­lät­täen Suo­men yk­kös­ni­men Matti Poh­jo­lan Ka­li­for­nian MM-kilpailujen vä­lie­rässä ja eteni en­sim­mäi­senä suo­ma­lai­sena MM-finaaliin. Jouk­kue­to­ve­rit tah­ko­si­vat täy­det kolme erää lu­ke­miin 13–15, 15–5 ja 15–9. Ensi yönä Suo­men ai­kaa pe­lat­ta­vassa fi­naa­lissa vas­taan aset­tuu Sak­san Flo­rian Götze, joka voitti USA:n ko­ke­neen Kenny Shult­sin. Prons­si­pe­lissä Matti Poh­jola pe­laa Kenny Shult­sia vas­taan huo­me­nil­lalla Suo­men ai­kaa.

Ne­lin­pe­lissä Tuo­mas Kärki jat­koi pa­rinsa John Ley­sin kanssa hy­viä ot­teita voit­ta­malla vas­toin odo­tuk­sia Chris Sie­ber­tin ja Kenny Shult­sin Yh­dys­val­to­jen Port­lan­dista. Se­mi­fi­naa­lissa vas­taan aset­tu­vat hal­lit­se­vat maa­il­man­mes­ta­rit Pat­rick Schric­kel ja Flo­rian Götze Sak­sasta. Vä­lie­rät pe­la­taan ensi yönä Suo­men ai­kaa. Janne Uusi­talo ja Matti Poh­jola tai­pui­vat tur­nauk­sen toi­seksi si­joi­te­tulle Ka­li­for­nian P. T. Lo­ver­nille ja Em­ma­nuel Bouc­har­dille tiu­kan kol­mie­räi­sen tais­te­lun jäl­keen lu­ke­min 15–7, 16–18, 15–9.

“Hie­noa että 14 MM-kisavuoden jäl­keen vih­doin Tuke on ym­mär­täny mitä mä oon sille kaikki nää vuo­det yrit­tä­nyt opet­taa”, nau­raa val­men­taja Jus­tin Sex­ton tyy­ty­väi­senä Tuo­mas Kär­jen lä­pi­mur­toon. “Va­ka­vasti pu­huen on kyllä mah­ta­vaa että Suo­mella on en­sim­mäi­nen ti­lai­suus voit­taa maa­il­man­mes­ta­ruus”, jat­kaa Jus­tin.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.