10. syyskuuta 2010

0

Liiton vuosikokous Jyväskylän SM-kilpailuissa

Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­si­ko­kous pi­de­tään lau­an­taina 18. syys­kuuta 2010 Jy­väs­ky­län SM-kilpailujen yh­tey­dessä. Ko­kouk­sessa kä­si­tel­lään sään­tö­mää­räi­set ja muut esille tu­le­vat asiat.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.