11. kesäkuuta 2011

0

11.6. järjestetyn aloittelijoiden kisan tulokset

Am­fi­teat­te­rilla jär­jes­tet­tiin tä­nään ke­sän en­sim­mäi­nen aloit­te­li­joi­den ta­paa­mi­nen. Ta­paa­mi­nen eteni var­sin ren­noissa fii­lik­sissä au­rin­gon hel­liessä. Pi­sim­män mat­kan ki­soi­hin teki Kou­vo­lasta saa­pu­nut Jimi Kyyt­sö­nen. Frees­tyle fu­tik­ses­sa­kin kun­nos­tau­tu­nut Jimi ei teh­nyt reis­sua tur­haan, vaan nap­pasi voi­ton request con­test -ki­sasta.

 

Jimi Kyyt­sö­nen hal­lit­see myös fu­tis­tem­put

 

Kaikki osal­lis­tu­jat te­ki­vät vai­ku­tuk­sen pit­kän lin­jan pe­laa­jiin tai­doil­laan ja no­pealla op­pi­mis­ky­vyl­lään. Tästä on hyvä jat­kaa, kii­tos kai­kille mu­kana ol­leille!

Tässä vielä ki­so­jen tu­lok­set:

Pom­put­telu Iron­man:

1. Riku Ko­so­nen 2. Too­mas Pit­kä­nen

Toe stall Iron­man:

1. Heli Lindroos

Sick Trick:

1. Riku Ko­so­nen 2. Heli Lindroos 3. Too­mas Pit­kä­nen 4. Saara Tikka 5. Jimi Kyyt­sö­nen

Request con­test:

1. Jimi Kyyt­sö­nen 2. Heli Lindroos 3. Too­mas Pit­kä­nen 4. Saara Tikka 5. Riku Ko­so­nen

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.