30. kesäkuuta 2011

0

Tuomas Kärki Hall of Fameen

Tuomas Kärki mielipuuhassaan

Hall of Fa­meen va­littu Tuo­mas Kärki, verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari. Kuva © JFK

The Foot­bag Hall of Fame His­to­rical Society on päät­tä­nyt ot­taa Tuo­mas Kär­jen Hall of Fa­meen. Kärki on ol­lut Suo­men foot­ba­gin tu­ki­ran­kana jo vuo­desta 1995 läh­tien. Uran kirk­kain saa­vu­tus on verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruus viime vuo­delta. Li­säksi ko­koel­mista löy­tyy lu­kui­sia suo­men­mes­ta­ruuk­sia ja EM-mitaleita.

Hall of Fa­meen pääsy on erit­täin hieno saa­vu­tus, mutta Kärki suh­tau­tuu asi­aan vaa­ti­mat­to­masti, tut­tuun ta­paansa: ”Saa­vu­tus on upea, mutta kun­nia kuu­luisi kai­kille suo­mi­foot­ba­gin pio­nee­reille, jotka ovat jak­sa­neet pus­kea la­jia eteen­päin vii­mei­set vii­ti­sen­toista vuotta.”

Kär­jen li­säksi Hall of Fa­meen va­lit­tiin kolme yh­dys­val­ta­lais­pe­laa­jaa: pit­kän lin­jan verk­ko­foot­bag­pe­laaja Chris Sie­bert, la­jia jo 80-luvulta läh­tien Texa­sin alu­eella pro­mon­nut Craig Lord sekä frees­ty­leä eteen­päin vie­nyt Etienne Cons­table.

Kär­jen va­lin­taa juh­li­taan sit­ten MM-kisaviikolla Hall of Fame -juh­lassa!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.