28. heinäkuuta 2011

0

MM-kisakuume nousee

Foot­ba­gin MM-kilpailut al­ka­vat Hel­sin­gissä sun­nun­taina! Lä­hes 200 kil­pai­li­jaa ym­päri maa­il­maa ko­koon­tuu vii­koksi Töö­lön ki­sa­hal­liin kamp­pai­le­maan kirk­kaim­mista mi­ta­leista. Tsek­kaa upea ki­sat­rai­leri:

IFPA World Foot­bag Cham­pions­hips 2011 Trai­ler from Foot­bag Fin­land on Vi­meo.

Vaikka et tur­nauk­seen osal­lis­tui­si­kaan, kan­nat­taa tulla Ki­sik­seen kat­se­le­maan ja ha­ke­maan op­pia maa­il­man par­hailta. MM-turnauksen fi­naa­lit pi­de­tään 5. ja 6. elo­kuuta Ki­sa­hal­lissa, ter­ve­tu­loa mu­kaan kan­nus­ta­maan Suo­men juok­kue kor­keim­malle ko­rok­keelle!

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.