12. syyskuuta 2011

0

Varsova isännöi vuoden 2012 footbagin MM-kisat

Kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn alai­nen Worlds Over­sight Com­mit­tee eli WOC päätti ensi ke­sän MM-kisaisännyydestä Var­so­van hy­väksi. Ki­sai­sän­nyyttä ha­ki­vat myös Pa­riisi ja Ida­hon Boise, mutta Puo­lan vahva foot­bag­kult­tuuri vei voi­ton. Tur­naus al­kaa alus­ta­vien tie­to­jen mu­kaan 30.7.2012.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.