28. kesäkuuta 2012

0

Jukka Peltola Hall of Fameen

Verk­ko­foot­ba­gissä jalka nousee kor­kealle. Jukka Pel­tola is­kee Juha-Matti Ry­ti­lah­den odot­taessa is­kua. Kuva: Heli Lindroos.

The Foot­bag Hall of Fame His­to­rical Society on päät­tä­nyt ot­taa viisi uutta jä­sentä foot­ba­gin Hall of Fa­meen. Yksi heistä on pit­kään foot­ba­gin eteen töitä teh­nyt hel­sin­ki­läi­nen Jukka Pel­tola. Vuo­desta 1994 asti suo­ma­lai­sen foot­ba­gin tu­ki­ran­kana toi­mi­neen Pel­to­lan tas­kuista löy­tyy lu­kui­sia verk­ko­foot­bag­mi­ta­leita eri tur­nauk­sista. Li­säksi hän oli mu­kana pe­rus­ta­massa Suo­men Foot­bagliit­toa ja on jär­jes­tä­nyt mo­nia ta­pah­tu­mia Suo­messa. Pel­tola on tun­nus­tettu or­ga­ni­soin­ti­tai­dois­taan ja hän oli­kin mo­lem­pien Hel­sin­gin MM-kisojen ve­to­vas­tuussa. Pe­li­ken­tän ja sa­lon­kien ul­ko­puo­lella Jukka tun­ne­taan hy­vänä seu­ra­mie­henä ja ter­veel­lis­ten elin­ta­po­jen puo­les­ta­pu­hu­jana.

Pel­tola on kol­mas suo­ma­lai­nen, joka on saa­nut kut­sun foot­ba­gin Hall of Fa­meen. Ai­em­min jä­se­niksi on otettu Jus­tin Sex­ton ja Tuo­mas Kärki.

Muita Hall of Fa­meen tänä vuonna pääs­seitä ur­hei­li­joita ovat yh­dys­val­ta­lai­set Ken­dall KIC, Paul Vor­vick, P.T. Lo­vern ja Ja­mes Har­ley.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.