17. heinäkuuta 2013

0

Turku Openin tulokset

Turku Open 2013 jär­jes­tet­tiin 13. ja 14. hei­nä­kuuta Jarkko Nie­mi­nen aree­nalla Tu­run Im­pi­vaa­rassa. Suo­ma­lais­ten li­säksi tur­nauk­seen saa­pui Ka­li­for­niasta pit­kän lin­jan foot­bag­mies Tuan Vu. Vu saa­vutti yh­dessä Tuo­mas Kär­jen kanssa ho­peaa verk­ko­ne­lin­pe­lissä. Voi­ton vei­vät viime vuo­ti­seen ta­paan Os­kari Forstén ja Jani Säntti. Prons­sille yl­si­vät Matti Poh­jola ja Piia Tan­ta­ri­mäki.

Turku Openin nelinpelimitalistit

Verk­ko­ne­lin­pe­lin mi­ta­lis­tit: Tuan Vu, Tuo­mas Kärki, Jani Säntti, Os­kari Forstén, Matti Poh­jola ja Piia Tan­ta­ri­mäki.

Kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Poh­jola voitti Kär­jen nel­jässä erässä. Kol­mos­si­jan vei Jani Säntti, joka peit­tosi prons­siot­te­lussa Jyri Ila­man nii­ni­kään nel­jässä erässä. Katso ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set täältä.

Lisää uutisia luokassa tulokset, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.