26. elokuuta 2013

0

Ilmoittautuminen Finnish Openiin alkanut

Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään 14. ja 15. syys­kuuta 2013 Töö­lön Ki­sa­hal­lissa Hel­sin­gissä. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa. Tur­nauk­sen yh­tey­dessä juh­li­taan myös Hall of Fa­men mer­keissä, kun sak­sa­lai­set Ole Sch­nack ja Jan Zim­mer­mann saa­pu­vat Suo­meen juh­li­maan pää­sy­ään ar­vo­val­tai­seen seu­raan. HOF-juhla pi­de­tään lau­an­taina 14. syys­kuuta pe­lien jäl­keen.

Il­moit­tau­tu­mi­nen Fin­nish Ope­niin on al­ka­nut, ja päät­tyy sun­nun­taina 8. syys­kuuta. Osal­lis­tu­mi­nen tur­nauk­seen mak­saa 25 eu­roa. Il­moit­tau­tu­mis­lo­make löy­tyy täältä.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.