17. syyskuuta 2013

0

Finnish Open houkutteli huippupelaajia Helsinkiin

_MG_6098

Fin­nish Open ko­kosi Ki­sa­hal­liin Suo­men hui­put ja useita ul­ko­mai­sia haas­ta­jia.Sun­nun­taina päät­ty­nyt kau­den ko­ti­mai­nen yk­kös­tur­naus, Foot­bag Fin­nish Open, veti la­jin har­ras­ta­jia Ki­sa­hal­liin. Noin nel­jä­kym­mentä kil­pai­li­jaa tais­te­li­vat freestyle- ja verk­ko­foot­ba­gin mi­ta­leista. Tä­män vuo­den tur­naus oli jär­jes­tyk­ses­sään jo 17. vuo­sit­tai­nen foot­ba­gin SM-tason kil­pailu.

Frees­ty­le­la­jien taso oli erit­täin kova, kun suo­ma­lai­sia saa­pui haas­ta­maan mm. Pohjois-Amerikan kär­ki­kaar­tia edus­ta­vat Da­vid Cla­vens ja Jay Bo­yc­huck. Cla­vens voit­ti­kin circle-kilpailun jy­väs­ky­lä­läi­sen Toni Pääk­kö­sen ne­nän edestä. Bo­yc­huck si­joit­tui kol­man­neksi. Kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jelma, eli ru­tiini, oli Aleksi Ai­ri­sen juh­laa. Mies kor­jasi po­tin hie­nolla suo­ri­tuk­sel­laan ja jätti Cla­ven­sin toi­seksi. Ru­tii­nin kol­mas sija meni Pääk­kö­selle. Request-temppukilpailun mes­ta­ruus meni Lauri Ai­ri­selle, toi­nen sija Juho Mar­jolle ja kol­mas Aleksi Ai­ri­selle.

Verk­ko­foot­ba­gissa rans­ka­lais­pari Ben­ja­min De Bastos/Grischa Tel­len­bach tai ve­nä­läis­pari Ev­geny Shiryaev/Roman Be­loze­rov ei­vät pys­ty­neet haas­ta­maan suo­ma­lai­sia. Ne­lin­pe­lin tiu­kan fi­naa­lin voit­ti­vat Os­kari Forstén/Jani Säntti, jotka kaa­toi­vat pa­rin Tuo­mas Kärki/Matti Poh­jola vasta vii­den­nessä erässä. Forstén kruu­nat­tiin myös kak­sin­pe­lin mes­ta­riksi, kun hän voitti fi­naa­lissa Poh­jo­lan nel­jässä erässä.

Kil­pai­le­mi­sen li­säksi Fin­nish Ope­nissa juh­lit­tiin Hall of Fa­men mer­keissä. Foot­ba­gu­ransa vuo­den 1998 SM-kisoista aloit­ta­neet sak­sa­lai­set Ole Sch­nack ja Jan Zim­mer­mann va­lit­tiin tänä vuonna ar­vos­tet­tuun seu­raan. Mi­käpä oli­si­kaan ol­lut luon­nol­li­sempi paikka juh­lis­taa kun­nia­no­soi­tusta kuin Hel­sinki ja Fin­nish Open!

Tu­lok­set:

Frees­tyle

Ru­tiini:
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Da­vid Cla­vens (USA)
3. Toni Pääk­kö­nen

Circle:
1. Da­vid Cal­vens (USA)
2. Toni Pääk­kö­nen
3. Jay Bo­yc­huck (CAN)

Request:
1. Lauri Ai­ri­nen
2. Juho Marjo
3. Aleksi Ai­ri­nen

Verk­ko­foot­bag (kaikki tu­lok­set)

Ne­lin­peli:
1. Os­kari Forstén / Jani Säntti
2. Tuo­mas Kärki / Matti Poh­jola
3. Jukka Pel­tola / Janne Uusi­talo

Kak­sin­peli:
1. Os­kari Forstén
2. Matti Poh­jola
3. Jani Säntti

Aloit­te­li­joi­den ne­lin­peli:
1. Timo Aar­nio / Jussi Lah­ti­nen
2. Samu Ahola / Aleksi Ai­ri­nen
3. San­teri Kar­vi­nen / Tanja Sa­lakka

Aloit­te­li­joi­den kak­sin­peli:
1. Samu Ahola
2. Jussi Lah­ti­nen
3. Timo Aar­nio

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.