13. syyskuuta 2013

0

Footbag Finnish Open 14.–15. 9. 2013

Footbagin Finnish Open 2013

Foot­bag Fin­nish Open 2013 pe­la­taan tu­le­vana vii­kon­lop­puna Töö­lön ki­sa­hal­lissa. Mu­kaan on il­moit­tau­tu­nut pe­laa­jia mm. Ka­na­dasta, USA:sta, Rans­kasta ja Ve­nä­jältä, ja kaik­ki­aan il­moit­tau­tu­neita pe­laa­jia on 41. La­jeina verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­peli (Open ja In­ter­me­diate) sekä frees­ty­len puo­lella Open rou­ti­nes, Circle ja Request con­test.

Alus­tava ai­ka­taulu lau­an­taille ja sun­nun­taille on:

Lau­an­tai 14. 9.

11.00–13.30 Open & In­ter­me­diate Doubles Net pools & con­so­la­tions
13.30–14.00 Frees­tyle Rou­ti­nes 1. round
14.00–15.00 Frees­tyle Circle 1. round
15.00–15.30 Frees­tyle Request
15.30–17.00 Open Doubles Net Se­mis & con­so­la­tion 5th-8ht & Int Doubles fi­nal
17.00–18.00 Open Dou­bels Net Bronze

Sun­nun­tai 15. 9.

11.00–13.30 Open & Int Singles Net pools
13.30–15.30 Open Singles Net Quar­ters, Se­mis & con­so­la­tions
15.30–16.15 Open Singles Net Bronze, Int Singles Fi­nal
16.15–16.30 Frees­tyle Rou­ti­nes fi­nal
16.30–17.30 Open Sin­gels Net Fi­nal
17.30–18.00 Frees­tyle Circle Fi­nal
18.00–19.00 Open Doubles Net Fi­nal
19.00 Awards

Lin­kit verk­ko­foot­ba­gin tu­los­pal­ve­luun tournementsoftware.com:

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.