2. marraskuuta 2013

0

EM-kisat tulevat Turkuun ensi kesänä

IF­PAn alai­nen Eu­ro­pean Foot­bag Com­mit­tee on myön­tä­nyt Tu­rulle vuo­den 2014 foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­ki­so­jen isän­nyy­den. Tur­nauk­sen tarkka ajan­kohta ei ole vielä tie­dossa, mutta kol­me­päi­väi­nen kil­pailu käy­dään ke­sä­kuu­kausien ai­kana. Ensi ke­sänä foot­ba­gin EM-mitaleista tais­tel­laan jo 16. ker­taa. En­sim­mäi­set EM-kisat jär­jes­tet­tiin Ber­lii­nissä vuonna 1999, ja nyt EM-turnaus jär­jes­te­tään en­sim­mäistä ker­taa Suo­messa.

Tur­nauk­sen jär­jes­tää tur­ku­lai­nen Footc­raft yh­dessä Suo­men foot­baglii­ton kanssa. Jul­kai­semme li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta sekä täällä Foot­bag Fin­lan­din si­vuilla että Face­boo­kissa.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.