22. lokakuuta 2014

0

Finnish Open marraskuussa Helsingissä

FFO14_fb_event

Suo­men foot­bag­vuosi hui­pen­tuu pe­rin­tei­sesti Fin­nish Ope­niin. Tä­män vuo­den tur­naus jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 29.–30. mar­ras­kuuta. Ki­so­jen aree­naksi on va­li­koi­tu­nut tuttu ja tur­val­li­nen, erin­omai­set olo­suh­teet tar­joava Töö­lön Ki­sa­halli. Alus­ta­van ai­ka­tau­lun mu­kaan lau­an­taina 29. päivä kil­pail­laan sekä frees­ty­le­la­jeissa että verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä, ja sun­nun­taina verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä. FFO on aina ol­lut ko­va­ta­soi­nen tur­naus, eikä tästä vuo­desta odo­teta poik­keusta!

Li­sä­tie­toa tu­lossa pian täällä sekä Face­boo­kissa!

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.