6. heinäkuuta 2015

0

EM-kisat käytiin Bulgariassa

17. foot­ba­gin Eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut käy­tiin Bul­ga­rian So­fiassa 25.-28. ke­sä­kuuta. Suo­men jouk­kue oli tällä ker­taa han­ka­lista len­to­yh­teyk­sistä ja MM-kisojen lä­hei­syy­destä joh­tuen erit­täin pieni. Hy­västä pe­listä huo­li­matta mi­ta­li­si­jat jäi­vät ta­voit­ta­matta. Lä­him­mäs pää­si­vät Tuo­mas Rii­salo Circlen ne­los­si­jal­laan sekä Janne Uusi­talo, joka si­joit­tui nel­jän­neksi verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä yh­dessä rans­ka­lais­pa­rinsa Art­hur Le­dai­nin kanssa. Prons­siot­te­lun voitti sak­sa­lais­pari Andreas Wolff / Uli Haase.

Tu­lok­set (täy­del­li­nen tu­los­lista ei ole vielä saa­ta­villa)

Open Doubles Net
1. Flo­rian Götze / Yves Kreil GER
2. Ka­rim Daouk CHE / Grischa Tel­len­bach FRA
3. Andi Wolff / Uli Haase GER

Open Singles Net
1. Ka­rim Daouk CHE
2. Art­hur Le­dain FRA
3. Yas­sin Kha­teeb GER

Open Rou­ti­nes
1. Mi­lan Benda CZE
2. Fi­lip Wojcik POL
3. Andreas Naw­rath GER

Sh­red 30
1. Va­sek Klouda CZE
2. Alexan­der Tren­ner AUT
3. Fi­lip Wojcik POL

Circle
1. Va­sek Klouda CZE
2. Mi­lan Benda CZE
3. Fi­lip Wojcik POL

Sick 3
1. Va­sek Klouda CZE
2. Alexan­der Tren­ner AUT
3. Andreas Naw­rath GER

Kil­pai­lu­kausi jat­kuu Turku Ope­nissa 18. hei­nä­kuuta ja Köö­pen­ha­mi­nassa MM-kisoissa 26. hei­nä­kuuta al­kaen.

Lisää uutisia luokassa tulokset, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.