20. heinäkuuta 2015

0

Turku Openin mestaruuden jäivät Turkuun

18. hei­nä­kuuta käyty Turku Open -verk­ko­foot­bag­tur­naus oli pai­kal­li­sen Matti Poh­jo­lan juh­laa. Va­kuut­ta­vasti pe­lan­nut Poh­jola suo­ras­taan jy­räsi sekä kaksin- että ne­lin­pe­lissä. Ne­lin­pe­lissä Poh­jola pe­lasi yh­dessä Piia Tan­ta­ri­mäen kanssa. Turku Open toimi hy­vänä ker­taus­har­joi­tuk­sena sun­nun­taina al­ka­via MM-kisoja aja­tel­len, jossa Poh­jola ja Tan­ta­ri­mäki puo­lus­ta­vat vii­me­vuo­tista se­ka­ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruut­taan.

Tu­lok­set

Ne­lin­peli
1. Matti Poh­jola & Piia Tan­ta­ri­mäki
2. Os­kari Forstén & Jyri Ilama
3. Aleksi Ai­ri­nen & San­teri Kar­vi­nen
4. Ilkka Ma­lin & Tuo­mas Rii­salo

Kak­sin­peli
1. Matti Poh­jola
2. Jyri Ilama
3. Piia Tan­ta­ri­mäki
4. Tuo­mas Rii­salo
5. San­teri Kar­vi­nen
6. Aleksi Ai­ri­nen

Lisää uutisia luokassa tulokset, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.