10. joulukuuta 2015

0

Suomen footbagliitto ry:n syyskokous

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­den 2015 sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen Tur­kuun 19. jou­lu­kuuta klo 16.30.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n syys­ko­kous 2015
Paikka: Te­lia­So­nera, Ee­ri­kin­katu 21
Aika: lau­an­tai 19. jou­lu­kuuta 2015 kello 16.30 al­kaen

  1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
  2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
  3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
  4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
  5. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
  6. var­si­nai­sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen varatilintarkastajansa/varatoiminnantarkastajansa va­linta
  7. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
  8. muut asiat
  9. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen
Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.