21. kesäkuuta 2016

0

Footbagin EM-kisoista kolme kultaa Suomeen

footbag_EM_2016

Foot­ba­gin Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det rat­ko­tiin vii­kon­lop­puna Sak­san Frank­fur­tissa. Suo­men vii­si­hen­ki­nen jouk­kue pär­jäsi ki­soissa hy­vin: tu­lok­sena kolme kul­taa ja kaksi prons­sia.

Verk­ko­foot­ba­gissa hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki voitti kak­sin­pe­lin mes­ta­ruu­den. Ho­pealle si­joit­tui Rans­kan Art­hur Le­dain ja pronssi jäi isän­tä­kau­pun­gin Flo­rian Götzelle. Se­ka­ne­lin­pe­lissä hel­sin­ki­läi­nen Jyri Ilama kil­paili yh­dessä sveit­si­läi­sen Shi­rine Daou­kin kanssa. Prons­siot­te­lussa vas­taan aset­tui Frank­fur­tin pari Lisa Ue­bele / Andreas Wolff. Suomalais-sveitsiläinen pari voitti tiu­kan ot­te­lun suo­raan kah­dessa erässä pis­tein 15-13, 16-14. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin mi­ta­liot­te­luissa ei suo­ma­lai­sia nähty. Mes­ta­ruus jäi Sak­saan vah­vasti pe­lan­neelle pa­rille Chris Löw / Yas­sin Kha­teeb.

Frees­ty­leen Suo­mesta osal­lis­tui ai­noas­taan kaksi kil­pai­li­jaa, Mikko Le­pistö ja San­teri Kar­vi­nen. Kum­pi­kin nap­pasi ko­tiin­vie­mi­siksi kui­ten­kin mes­ta­ruu­den ja Le­pistö vielä prons­si­mi­ta­lin­kin. Le­pis­tön kulta tuli Request-kilpailusta, pronssi Shred30:stä ja me­nes­tyk­sen täy­densi ne­los­si­jat Circlessä ja Sick 3:ssa. Kar­vi­nen puo­les­taan nap­pasi mes­ta­ruu­den Sick 3:sta ja ne­los­si­jan Shred30:stä.

Foot­ba­gin EM-kisat jär­jes­tet­tiin nyt 18. ker­taa. Suo­messa EM-turnaus on jär­jes­tetty ker­ran, Tu­russa vuonna 2014.

Mi­ta­lis­tit

Frees­tyle

Request Con­test
1. Mikko Le­pistö (FIN)
2. Ja­kub Mościszewski (POL)
3. Fi­lip Wójcik (POL)

Sick3
1. San­teri Kar­vi­nen (Fusion > PS Egg­bea­ter > Pixie Same Side Torque) (FIN)
2. Andreas Naw­rath (Sai­ling But­terfly > Blurry Whirl > Pa­ra­dox Torque) (GER)
3. Alexan­der Tren­ner (Ma­ta­dor > Blurry Whirl > Su­perfly) (AUT)

Shred30
1. Ja­kub Mościszewski (199,8333) (POL)
2. Alexan­der Tren­ner (195,75) (AUT)
3. Mikko Le­pistö (177,8333) (FIN)

Open Circle
1. Ja­kub Mościszewski (POL)
2. Fi­lip Wójcik (POL)
3. Alexan­der Tren­ner (AUT)

Ru­tiini
1. Va­sek Klouda (CZE)
2. Andreas Naw­rath (GER)
3. To­mas Tucek (CZE)

Verk­ko­foot­bag

Kak­sin­peli
1. Tuo­mas Kärki (FIN)
2. Art­hur Le­dain (FRA)
3. Flo­rian Goetze (GER)

Nais­ten kak­sin­peli
1. Lena Mla­kar (SVN)
2. Kers­tin An­huth (GER)
3. Shi­rine Daouk (SUI)

Ne­lin­peli
1. Yas­sin Kat­heeb / Chris Löw (GER)
2. Flo­rian Goetze (GER) / Art­hur Le­dain (FRA)
3. Ma­nuel Kruse (GER) / Grischa Tel­len­bach (FRA)

Nais­ten ne­lin­peli
1. Kers­tin An­huth (GER) / Shi­rine Daouk (SUI)
2. Lena Mla­kar (SVN) / Heike Kol­ler (GER)
3. Nazly Sa­farza­deh (SUI) / Audrey Tu­me­lin (FRA)

Se­ka­ne­lin­peli
1. Flo­rian Goetze / Kers­tin An­huth (GER)
2. Art­hur Le­dain (FRA) / Lena Mla­kar (SVN)
3. Jyri Ilama (FIN) / Shi­rine Daouk (SUI)

Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta:
Footbag.org
Frank­furt Foot­bag
Face­book
Verk­ko­foot­ba­gin ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.