15. heinäkuuta 2010

1

Turku Open 2010

Jani Markkanen Turku Openissa 2008

Jani Mark­ka­nen is­kee Turku Ope­nissa 2008. © Os­kari Forstén

Tu­le­vana vii­kon­lop­puna Tu­run Ku­pit­taa toi­mii näyt­tä­mönä Eu­roo­pan van­him­malle verk­ko­foot­bag­tur­nauk­selle, kun Footc­raf­tin isän­nöimä Turku Open jär­jes­te­tään jo yh­det­tä­toista ker­taa. Ky­seessä on sa­malla vii­mei­nen ko­ti­mai­nen foot­bag­ta­pah­tuma en­nen kah­den vii­kon ku­lut­tua käyn­nis­ty­viä Oaklan­din MM-kisoja, jo­ten pai­kalle on odo­tet­ta­vissa koko joukko ki­sa­kun­to­aan vii­meis­te­le­viä maa­jouk­ku­een jä­se­niä.

Ne­lin­pe­lin al­kue­rät pot­kais­taan käyn­tiin Ku­pit­taan ken­tällä lau­an­taina kello 13 ja kak­sin­kamp­pai­lut sun­nun­taina puo­lil­ta­päi­vin. Myös nais­ten, se­ka­ne­lin­pe­lin sekä aloit­te­li­joi­den sar­jat jär­jes­te­tään, mi­käli osal­lis­tu­jia on riit­tä­västi. Ta­pah­tu­maan on va­paa pääsy, jo­ten ter­ve­tu­loa kan­nus­ta­maan!

Li­sä­tie­toa ja yh­tey­den ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jiin saat par­hai­ten ta­pah­tu­man Facebook-sivulta.

Lisää uutisia luokassa kisaennakot
1 kommentti Kommentoi
 1. mohkale
  heinä 17 2010

  Open doubles net tu­lok­set

  1. Tuo­mas Kärki & Jani Mark­ka­nen (fi­naali 16-14, 10-15, 15-9)
  2. Matti Poh­jola & Janne Uusi­talo
  3. Os­kari Forstén & Jus­tin Sex­ton (prons­si­matsi 15-17, 15-1, 15-2)
  4. Ii­sak Liukko & Sa­ka­rias Liukko

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.