9. toukokuuta 2013

0

Pari viikkoa Helsinki Openiin

Helsinki Open
Foot­ba­gin ke­sä­kau­den pe­rin­tei­sesti avaava Hel­sinki Open jär­jes­te­tään 25.–26. tou­ko­kuuta Rus­kea­suon ur­hei­lu­hal­lissa. Ki­soista on tu­lossa erit­täin mie­len­kiin­toi­set, sillä pe­li­ken­tille as­te­lee Suo­men huip­pu­jen li­säksi myös Ve­nezue­lan kär­ki­ni­miä!

Foot­bag Hel­sinki Open jär­jes­te­tään tänä vuonna nel­jättä ker­taa. Tänä vuonna tur­nauk­sessa kil­pail­laan ai­noas­taan verk­ko­foot­ba­gissa (kaksin- & ne­lin­peli). Tur­nauk­sella on IFPA:n sank­tiointi, jo­ten ranking-pisteitä on lu­vassa. Re­kis­te­röi­ty­mi­nen tur­nauk­seen ta­pah­tuu säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen sfl@footbag.fi. Kerro vies­tissä, mi­hin la­jei­hin osal­lis­tut ja mah­dol­li­sen ne­lin­pe­li­pa­risi nimi. Tur­nauk­seen osal­lis­tu­mi­nen mak­saa 20 €. Il­moit­tau­tu­mi­sen ta­ka­raja on per­jan­taina 17. tou­ko­kuuta.

Tsek­kaa li­sä­tie­dot Face­boo­kista!

Lisää uutisia luokassa kisaennakot, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.