24. heinäkuuta 2013

0

Finnish Open järjestetään syyskuussa

Footbag Finnish Open 2013

Vuo­den 2013 Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 14.–15. syys­kuuta. Ki­sa­pai­kaksi on va­li­koi­tu­nut mo­nissa footbag-kilpailuissa hy­väksi ha­vaittu Töö­lön Ki­sa­halli. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan verk­ko­foot­ba­gissa ja frees­ty­len eri la­jeissa. Li­sä­tie­toa on tu­lossa, py­sy­kää kuu­lolla!

Lisää uutisia luokassa kisaennakot, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.