Uutisia vuonna 1998

29
syys

SM-kisojen tulokset

Suo­men Foot­bag Liitto ry. jär­jesti taas vuo­sit­tai­set Foot­ba­gin Suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lut Hel­sin­gissä 26-27.9.1998. Kil­pai­lu­la­jeina oli­vat Frees­tyle ja Verk­ko­foot­bag.

Ver­kon al­kusar­jat pe­lat­tiin lau­an­taina 26.9.1998 Ta­lin ur­hei­lu­kes­kuk­sen si­sä­nur­mella, jossa käy­tiin huima taisto fi­naa­li­pe­li­pai­koista.

Fi­naa­li­pe­lit ja frees­tyle pe­lat­tiin Töö­lön ki­sa­hal­lissa sun­nun­taina 27.9.1998. Yli 60 kil­pai­li­jaa ym­päri Suo­mea oli saa­pu­nut pai­kalle tais­te­le­maan SM-kullasta. Kaikki la­jin ko­vim­mat ni­met oli­vat tul­leet ot­ta­maan mit­taa toi­sis­taan. Mu­kana oli myös vie­rai­le­via kil­pai­li­joita Ber­lii­nistä ja Frank­fur­tista.

FREESTYLE
1. Mika Kois­ti­nen
2. Ilkka Ma­lin
3. Juho Vesa / Jus­tin Sex­ton

SINGLES NET (KAKSINPELIVERKKO)
1. Tuo­mas Kärki
2. Jukka Pel­tola
3. Jus­tin Sex­ton

DOUBLES NET (NELINPELIVERKKO)
1. Jesse Fryck­man & Tuo­mas Kärki
2. Jus­tin Sex­ton & Jukka Pel­tola
3. Olli Sa­vo­lai­nen & Jesse Ruot­sa­lai­nen

ALOITTELIJAT FREESTYLE
1. Jan Zim­mer­man
2. Ole Sh­nack
3. Lauri Aho­nen

ALOITTELIJAT SINGLES NET
1. Jan Zim­mer­man
2. Eero So­lo­mo­noff
3. Joo­nas Saar­tamo

ALOITTELIJAT DOUBLES NET
1. Ville Schutt & Joo­nas Saar­tamo
2. Antti Put­ko­nen & Lasse Lii­matta
3. Aleksi Hir­vo­nen & Eero Mi­lo­noff

Kil­pai­lu­jen Asen­ne­pe­laaja -pal­kinto meni Ou­luun Antti Put­ko­selle, Ou­lun foot­bag seu­ran pu­heen­joh­ta­jalle.