Tapahtumat

Tämä sivu on yri­tys koota yh­teen kaikki ne mo­ni­lu­kui­set foot­bag­ta­pah­tu­mat, joita Suo­men foot­bagliitto on vuo­desta 1997 läh­tien jär­jes­tä­nyt tai ol­lut mu­kana jär­jes­tä­mässä, tai joi­hin se on lä­het­tä­nyt edus­ta­ji­aan kil­pai­le­maan tai te­ke­mään la­jia muulla ta­voin tun­ne­tuksi. Suu­rin osa ta­pah­tu­mista on ar­kis­toi­tu­nut kan­sain­vä­li­sen la­ji­lii­ton ta­pah­tu­ma­ka­len­te­riin, jonne ni­met alla ovat link­kejä. Nu­me­rot ri­vien lo­pussa viittaavat

[1] ta­pah­tu­man omille ko­ti­si­vuille,
[2] footbag.fissä jul­kais­tuun uu­ti­seen ai­heesta,
[3] Jy­väs­ky­län Footbag-klubin kuva-albumeihin sekä
[4] verk­ko­foot­ba­gin tu­lok­siin ja ti­las­toi­hin tournamentsoftware.comissa.

Vuo­den 2012 ta­pah­tu­ma­lista tu­lee pi­te­ne­mään ai­na­kin SM-turnauksella, kun­han sen ajan­kohta on selvillä.

2012

2011

 • SM-kisat — 17.–18. jou­lu­kuuta, Hel­sinki [2, 4]
 • Turku Open — 23.–24. hei­nä­kuuta, Turku [2, 4]
 • MM-kisat — 31. hei­nä­kuuta – 6. elo­kuuta, Hel­sinki [1, 2, 3, 4]
 • EM-kisat — 8.–10. hei­nä­kuuta, Madrid [1, 2, 4]
 • Ke­säS­tadi — 12. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2]
 • JFK Net Battle — 4.–5. ke­sä­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3, 4]
 • Your Move — 27. tou­ko­kuuta – 1. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [1, 2]
 • Eu­rocul­tu­red — 21.–22. tou­ko­kuuta, Turku [1, 2]
 • April As­sault! — 2. huh­ti­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3, 4]
 • Open de France de Foot­bag — 24.–27. hel­mi­kuuta [2]

2010

2009

 • SM-kisat — 11.–13. jou­lu­kuuta, Naan­tali [2, 3]
 • MM-kisat — 19.–26. hei­nä­kuuta, Ber­liini [1, 2]
 • Turku Open — 4.–5. hei­nä­kuuta, Turku [2, 3]
 • EM-kisat — 26.–28. ke­sä­kuuta, Strze­lin [2, 3]
 • Hel­sinki Open — 13.–14. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2]
 • JFK Net Battle — 23.–24. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3]
 • March May­hem — 21.–22. maa­lis­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3]
 • New Year’s Jam — 16.–18. tam­mi­kuuta, Jy­väs­kylä [2]

2008

 • SM-kisat (muut la­jit) — 20. jou­lu­kuuta, Hel­sinki [2, 3]
 • SM-kisat (singles net) — 5.–6. jou­lu­kuuta, Naan­tali [2, 3]
 • JFK Fall Fury — 18. lo­ka­kuuta, Jy­väs­kylä [2]
 • MM-kisat — 10.–17. elo­kuuta, Praha [1, 2, 3]
 • Turku Open — 26.–27. hei­nä­kuuta, Turku [2, 3]
 • EM-kisat — 3.–6. ke­sä­kuuta, Mont­pel­lier [2, 3]
 • Hel­sinki Open — 14. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2, 3]
 • JFK Net Battle — 17.–18. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3]

2007

 • AFS Ope­ning Jam — 7.–8. jou­lu­kuuta, Hel­sinki [2]
 • SM-kisat — 7.–9. syys­kuuta, Jy­väs­kylä [2]
 • MM-kisat — 11.–18. elo­kuuta, Lake Buena Vista [1, 2]
 • EM-kisat — 19.–22. hei­nä­kuuta, Wien [2, 3]
 • Turku Open — 7.–8. hei­nä­kuuta, Turku [2, 3]
 • Hel­sinki Net Jam — 16. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2, 3]
 • JFK Net Battle — 26.–27. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [1, 2, 3]

2006

 • SM-kisat — 8.–10. jou­lu­kuuta, Naan­tali [2, 3]
 • JFK NetSh­red — 30.  syys­kuuta –  1. lo­ka­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3]
 • MM-kisat — 16.–22. hei­nä­kuuta, Frank­furt [1, 2]
 • Turku Open — 1.–2. hei­nä­kuuta, Turku [2]
 • Swe­dish Open — 17.–18. ke­sä­kuuta, Tuk­holma [3]
 • EM-kisat — 2.–4. ke­sä­kuuta, Lausanne [2]
 • JFK Net Battle — 19.–20. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3]

2005

 • SM-kisat — 2.–4. jou­lu­kuuta, Kuo­pio [2, 3]
 • Sun City Spike — 10.–11. syys­kuuta, Turku [3]
 • MM-kisat — 23.–30. hei­nä­kuuta, Hel­sinki [1, 2, 3]
 • Turku Open — 18. ke­sä­kuuta, Turku [2, 3]
 • Green Cup — 28.–30. tou­ko­kuuta, Oakland
 • JFK Net Battle — 20.–21. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [3]

2004

 • SM-kisat (singles net) — 4.–5. jou­lu­kuuta, Naantali
 • SM-kisat (muut la­jit) — 24.–25. syys­kuuta, Hel­sinki [2]
 • MM-kisat — 26. hei­nä­kuuta – 1. elo­kuuta, Mont­real [1, 2]
 • EM-kisat — 15.–18. hei­nä­kuuta, Köö­pen­ha­mina [1, 2]
 • Turku Open — 11.–12. ke­sä­kuuta, Turku [2]
 • JFK Net Battle — 16. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [2]
 • Rus­sian Open Foot­bag Se­ries — 19.–21. maa­lis­kuuta, Pie­tari [2]
 • Finnsta Spring Sh­red — 17. huh­ti­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Hel­sinki Open Jam — 31. tam­mi­kuuta, Hel­sinki [2]

2003

 • SM-kisat — 19.–21. syys­kuuta, Turku [2]
 • Jy­väs­kylä Open — 16. elo­kuuta, Jy­väs­kylä [2]
 • MM-kisat — 28. hei­nä­kuuta – 3. elo­kuuta, Praha [1, 2]
 • EM-kisat — 18.–20. hei­nä­kuuta, Frank­furt [2]
 • Finnsta City Jam — 14.–15. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Turku Open — 6.–7. ke­sä­kuuta, Turku [2]
 • Nike Frees­tyle Faceoff — 29. tou­ko­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Hel­sinki Frees­tyle Open — 15.  maa­lis­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Win­ter Jam — 8.–9. maa­lis­kuuta, Hel­sinki [2]
 • New Year Jam — 4. tam­mi­kuuta, Jy­väs­kylä [2]

2002

 • Es­to­nian Mas­ters — 9. mar­ras­kuuta, Tal­linna [2]
 • Finnsta In­vi­ta­tio­nal — 12. lo­ka­kuuta, Hel­sinki [2]
 • SM-kisat — 28.–29. syys­kuuta, Hel­sinki [2]
 • EM-kisat — 4.–7. hei­nä­kuuta, Bu­da­pest [2]
 • Finnsta City Jam — 15.–16. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2]

(Vuo­den 2002 MM-kisoihin San Franciscossa suo­ma­lai­sia ei osallistunut.)

2001

 • Finns­tyle Frees­tyle Jam — 24. mar­ras­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Es­to­nian Foot­bag Cham­pions­hips — 7. lo­ka­kuuta, Tal­linna [2]
 • SM-kisat — 28.–20. syys­kuuta, Turku [2]
 • Tu­run Mes­sut — 10.–14. elo­kuuta, Turku [2]
 • MM-kisat — 6.–12. elo­kuuta, San Francisco [2]
 • EM-kisat — 19.–22. hei­nä­kuuta, Praha [2]
 • Turku Open — 9. ke­sä­kuuta, Turku [2]
 • Swiss Foot­bag Cham­pions­hips — 26.–27. tou­ko­kuuta, Zü­rich [2]
 • Keu­ruu Silp­puaa — 16. ke­sä­kuuta, Keu­ruu [2]
 • Frees­tyle Jam — 28. huh­ti­kuuta, Es­poo [2]
 • Sport Expo — 30.–31. maa­lis­kuuta, Hel­sinki [2]
 • To­dexon Cup — 24. hel­mi­kuuta, Praha [2]

2000

 • SM-kisat — 27.–29. lo­ka­kuuta, Turku [2]
 • MM-kisat — 14.–20. elo­kuuta, Vancou­ver [1, 2]
 • Oulu Open — 29.–30. hei­nä­kuuta, Oulu [2]
 • EM-kisat — 14.–16. hei­nä­kuuta, Pa­riisi [2]
 • Turku Open — 10.–11. ke­sä­kuuta, Turku [2]

1999

 • Turku Tour­nee — 25. syys­kuuta, Turku
 • SM-kisat — 28.–29. elo­kuuta, Hel­sinki [2]
 • MM-kisat — 12.–19. hei­nä­kuuta, Chicago [1, 2]
 • Oulu Open — 9.–11. hei­nä­kuuta, Oulu [2]
 • EM-kisat — 19.–20. ke­sä­kuuta, Ber­liini [2]
 • Foot­bag Net for all — 30. tou­ko­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Sport Expo — 9.–11. huh­ti­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Frees­tyle Fes­ti­val — 13. maa­lis­kuuta, Hel­sinki [2]

1998

 • SM-kisat — 26.–27. syys­kuuta, Hel­sinki [2]
 • MM-kisat — 13.–19. hei­nä­kuuta, Mont­real [1]

1997

 • SM-kisat — 29. mar­ras­kuuta, Hel­sinki [2]
 • MM-kisat — 11.–17. elo­kuuta, Port­land [1]

1996

 • MM-kisat — 5.–11. elo­kuuta, Mont­real [1]