Tapahtumat

Tämä sivu on yri­tys koota yh­teen kaikki ne mo­ni­lu­kui­set foot­bag­ta­pah­tu­mat, joita Suo­men foot­bagliitto on vuo­desta 1997 läh­tien jär­jes­tä­nyt tai ol­lut mu­kana jär­jes­tä­mässä, tai joi­hin se on lä­het­tä­nyt edus­ta­ji­aan kil­pai­le­maan tai te­ke­mään la­jia muulla ta­voin tun­ne­tuksi. Suu­rin osa ta­pah­tu­mista on ar­kis­toi­tu­nut kan­sain­vä­li­sen la­ji­lii­ton ta­pah­tu­ma­ka­len­te­riin, jonne ni­met alla ovat link­kejä. Nu­me­rot ri­vien lo­pussa viit­taa­vat

[1] ta­pah­tu­man omille ko­ti­si­vuille,
[2] footbag.fissä jul­kais­tuun uu­ti­seen ai­heesta,
[3] Jy­väs­ky­län Footbag-klubin kuva-albumeihin sekä
[4] verk­ko­foot­ba­gin tu­lok­siin ja ti­las­toi­hin tournamentsoftware.comissa.

2016

2015

2014

 • SM-kisat | 29.–30. mar­ras­kuuta, Hel­sinki
 • RNH Con­test | 15.–16. mar­ras­kuuta, Pa­riisi
 • MM-kisat | 27. hei­nä­kuuta – 2. elo­kuuta, Pa­riisi
 • EM-kisat | 11.–13. hei­nä­kuuta, Turku [2, 4]
 • Hel­sinki Open | 28.–29. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [4]
 • Bem­bel Cup | 30. tou­ko­kuuta – 1. ke­sä­kuuta, Frank­furt
 • To­dexon 15 | 4.–6. huh­ti­kuuta, Praha
 • Ball Sports Expo | 7.–9. maa­lis­kuuta, Hel­sinki [1, 2]
 • FC Foots­tar B-Day | 1.–2. hel­mi­kuuta, Ber­liini

2013

2012

2011

 • SM-kisat | 17.–18. jou­lu­kuuta, Hel­sinki [2, 4]
 • Turku Open | 23.–24. hei­nä­kuuta, Turku [2, 4]
 • MM-kisat | 31. hei­nä­kuuta – 6. elo­kuuta, Hel­sinki [1, 2, 3, 4]
 • EM-kisat | 8.–10. hei­nä­kuuta, Madrid [1, 2, 4]
 • Ke­säS­tadi | 12. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2]
 • JFK Net Battle | 4.–5. ke­sä­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3, 4]
 • Your Move | 27. tou­ko­kuuta – 1. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [1, 2]
 • Eu­rocul­tu­red | 21.–22. tou­ko­kuuta, Turku [1, 2]
 • April As­sault! | 2. huh­ti­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3, 4]
 • Open de France de Foot­bag | 24.–27. hel­mi­kuuta [2]

2010

2009

 • SM-kisat | 11.–13. jou­lu­kuuta, Naan­tali [2, 3]
 • MM-kisat | 19.–26. hei­nä­kuuta, Ber­liini [1, 2]
 • Turku Open | 4.–5. hei­nä­kuuta, Turku [2, 3]
 • EM-kisat | 26.–28. ke­sä­kuuta, Strze­lin [2, 3]
 • Hel­sinki Open | 13.–14. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2]
 • JFK Net Battle | 23.–24. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3]
 • March May­hem | 21.–22. maa­lis­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3]
 • New Year’s Jam | 16.–18. tam­mi­kuuta, Jy­väs­kylä [2]

2008

 • SM-kisat (muut la­jit) | 20. jou­lu­kuuta, Hel­sinki [2, 3]
 • SM-kisat (singles net) | 5.–6. jou­lu­kuuta, Naan­tali [2, 3]
 • JFK Fall Fury | 18. lo­ka­kuuta, Jy­väs­kylä [2]
 • MM-kisat | 10.–17. elo­kuuta, Praha [1, 2, 3]
 • Turku Open | 26.–27. hei­nä­kuuta, Turku [2, 3]
 • EM-kisat | 3.–6. ke­sä­kuuta, Mont­pel­lier [2, 3]
 • Hel­sinki Open | 14. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2, 3]
 • JFK Net Battle | 17.–18. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3]

2007

 • AFS Ope­ning Jam | 7.–8. jou­lu­kuuta, Hel­sinki [2]
 • SM-kisat | 7.–9. syys­kuuta, Jy­väs­kylä [2]
 • MM-kisat | 11.–18. elo­kuuta, Lake Buena Vista [1, 2]
 • EM-kisat | 19.–22. hei­nä­kuuta, Wien [2, 3]
 • Turku Open | 7.–8. hei­nä­kuuta, Turku [2, 3]
 • Hel­sinki Net Jam | 16. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2, 3]
 • JFK Net Battle | 26.–27. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [1, 2, 3]

2006

 • SM-kisat | 8.–10. jou­lu­kuuta, Naan­tali [2, 3]
 • JFK NetSh­red | 30.  syys­kuuta –  1. lo­ka­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3]
 • MM-kisat | 16.–22. hei­nä­kuuta, Frank­furt [1, 2]
 • Turku Open | 1.–2. hei­nä­kuuta, Turku [2]
 • Swe­dish Open | 17.–18. ke­sä­kuuta, Tuk­holma [3]
 • EM-kisat | 2.–4. ke­sä­kuuta, Lausanne [2]
 • JFK Net Battle | 19.–20. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [2, 3]

2005

 • SM-kisat | 2.–4. jou­lu­kuuta, Kuo­pio [2, 3]
 • Sun City Spike | 10.–11. syys­kuuta, Turku [3]
 • MM-kisat | 23.–30. hei­nä­kuuta, Hel­sinki [1, 2, 3]
 • Turku Open | 18. ke­sä­kuuta, Turku [2, 3]
 • Green Cup | 28.–30. tou­ko­kuuta, Oakland
 • JFK Net Battle | 20.–21. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [3]

2004

 • SM-kisat (singles net) | 4.–5. jou­lu­kuuta, Naan­tali
 • SM-kisat (muut la­jit) | 24.–25. syys­kuuta, Hel­sinki [2]
 • MM-kisat | 26. hei­nä­kuuta – 1. elo­kuuta, Mont­real [1, 2]
 • EM-kisat | 15.–18. hei­nä­kuuta, Köö­pen­ha­mina [1, 2]
 • Turku Open | 11.–12. ke­sä­kuuta, Turku [2]
 • JFK Net Battle | 16. tou­ko­kuuta, Jy­väs­kylä [2]
 • Rus­sian Open Foot­bag Se­ries | 19.–21. maa­lis­kuuta, Pie­tari [2]
 • Finnsta Spring Sh­red | 17. huh­ti­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Hel­sinki Open Jam | 31. tam­mi­kuuta, Hel­sinki [2]

2003

 • SM-kisat | 19.–21. syys­kuuta, Turku [2]
 • Jy­väs­kylä Open | 16. elo­kuuta, Jy­väs­kylä [2]
 • MM-kisat | 28. hei­nä­kuuta – 3. elo­kuuta, Praha [1, 2]
 • EM-kisat | 18.–20. hei­nä­kuuta, Frank­furt [2]
 • Finnsta City Jam | 14.–15. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Turku Open | 6.–7. ke­sä­kuuta, Turku [2]
 • Nike Frees­tyle Faceoff | 29. tou­ko­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Hel­sinki Frees­tyle Open | 15.  maa­lis­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Win­ter Jam | 8.–9. maa­lis­kuuta, Hel­sinki [2]
 • New Year Jam | 4. tam­mi­kuuta, Jy­väs­kylä [2]

2002

 • Es­to­nian Mas­ters | 9. mar­ras­kuuta, Tal­linna [2]
 • Finnsta In­vi­ta­tio­nal | 12. lo­ka­kuuta, Hel­sinki [2]
 • SM-kisat | 28.–29. syys­kuuta, Hel­sinki [2]
 • EM-kisat | 4.–7. hei­nä­kuuta, Bu­da­pest [2]
 • Finnsta City Jam | 15.–16. ke­sä­kuuta, Hel­sinki [2]

(Vuo­den 2002 MM-kisoihin San Franciscossa suo­ma­lai­sia ei osal­lis­tu­nut.)

2001

 • Finns­tyle Frees­tyle Jam | 24. mar­ras­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Es­to­nian Foot­bag Cham­pions­hips | 7. lo­ka­kuuta, Tal­linna [2]
 • SM-kisat | 28.–20. syys­kuuta, Turku [2]
 • Tu­run Mes­sut | 10.–14. elo­kuuta, Turku [2]
 • MM-kisat | 6.–12. elo­kuuta, San Francisco [2]
 • EM-kisat | 19.–22. hei­nä­kuuta, Praha [2]
 • Turku Open | 9. ke­sä­kuuta, Turku [2]
 • Swiss Foot­bag Cham­pions­hips | 26.–27. tou­ko­kuuta, Zü­rich [2]
 • Keu­ruu Silp­puaa | 16. ke­sä­kuuta, Keu­ruu [2]
 • Frees­tyle Jam | 28. huh­ti­kuuta, Es­poo [2]
 • Sport Expo | 30.–31. maa­lis­kuuta, Hel­sinki [2]
 • To­dexon Cup | 24. hel­mi­kuuta, Praha [2]

2000

 • SM-kisat | 27.–29. lo­ka­kuuta, Turku [2]
 • MM-kisat | 14.–20. elo­kuuta, Vancou­ver [1, 2]
 • Oulu Open | 29.–30. hei­nä­kuuta, Oulu [2]
 • EM-kisat | 14.–16. hei­nä­kuuta, Pa­riisi [2]
 • Turku Open | 10.–11. ke­sä­kuuta, Turku [2]

1999

 • Turku Tour­nee | 25. syys­kuuta, Turku
 • SM-kisat | 28.–29. elo­kuuta, Hel­sinki [2]
 • MM-kisat | 12.–19. hei­nä­kuuta, Chicago [1, 2]
 • Oulu Open | 9.–11. hei­nä­kuuta, Oulu [2]
 • EM-kisat | 19.–20. ke­sä­kuuta, Ber­liini [2]
 • Foot­bag Net for all | 30. tou­ko­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Sport Expo | 9.–11. huh­ti­kuuta, Hel­sinki [2]
 • Frees­tyle Fes­ti­val | 13. maa­lis­kuuta, Hel­sinki [2]

1998

 • SM-kisat | 26.–27. syys­kuuta, Hel­sinki [2]
 • MM-kisat | 13.–19. hei­nä­kuuta, Mont­real [1]

1997

 • SM-kisat | 29. mar­ras­kuuta, Hel­sinki [2]
 • MM-kisat | 11.–17. elo­kuuta, Port­land [1]

1996

 • MM-kisat | 5.–11. elo­kuuta, Mont­real [1]