Pro-temput

Kun foot­bag­temp­pu­jen pe­rus­teit­ten kanssa on eden­nyt niin pit­källe, että pys­tyy lin­kit­tä­mään temp­puja sat­seiksi ja temp­pu­va­li­koi­massa on useampi varma temppu, voi kon­sep­teja al­kaa yh­dis­te­le­mään yhä vai­keam­miksi tem­puiksi. Osa pro-tempuista on useam­man kier­ron temp­puja, joissa käy­te­tään set­tejä, ja osa on vain vai­keam­pia ver­sioita pe­rus­tem­puista. Tällä lis­talla on mah­dol­li­sim­man laaja va­li­koima eri kon­sep­teista ra­ken­net­tuja temp­puja. Suu­rim­malle osalle tem­puista va­kiin­tu­neet lem­pi­ni­met ovat enem­män käy­tössä kuin tek­ni­set ni­met.

Hatchet (Diving Whirl, 4 add)

Superfly (Symposium Double Down, 5 add)

Vortex (Gyro Drifter, 4 add)

Reaper (Far Double Switch, 3 add)

https://www.youtube.com/watch?v=VnbJRjTVBw0″>video

Haze (Stepping Legover, 4 add)

Flurry (Double Miraging Legover, 4 add)

Tombstone (Stepping Drifter, 4 add)

Scorpion’s Tail (Spinning Double Down, 5 add)

Whirling Swirl (4 add)

Ripstein (Double Swirl, 4 add)

Food Processor (Stepping Paradox Blender, 6 add)

Reactor (Atomic Whirl, 4 add)

Ripped Warrior (Stepping Ducking Butterfly, 5 add)

Mobius (Gyro Torque, 5 add)

Mantis (Gyro Eggbeater, 4 add)

Smoke (Pixie Drifter, 4 add)

Whirr (Double Whirl, 4 add)

Torquescrew (Miraging Dyno, 5 add)

Janiwalker (Barraging Butterfly, 5 add)

Assasin (Pixie Ducking Mirage, 4 add)