Sikavaikeat

On temp­puja, joita edes par­haat pe­laa­jat ei­vät saa päälle jo­kai­sella yrit­tä­mällä. Jot­kut ei­vät saa niitä kos­kaan, mutta har­joit­telu pal­ki­taan.

Kyttyrä (Paradox Whirling Bent Symposium Swirling Osis)

Airing Mirage (Gyro Swirling Mirage)

Triaging Switch

Alpine Foodprocessor (Stepping Ducking Blender)

Whirring Swirl (Double Whirling Swirl)

Flurricane (Gyro Double Miraging Legover)

Atomic Torque

Superduperfly (Spinning Symposium Double Down)

Triple Over Down

Genesis (Barraging Paradox Whirl)

Nemesis (Barraging Far Double Down)

Cold Fusion (Nuclear Double Down)

Blurry Whirling Swirl

Montage (Spinning Ducking Paradox Symposium Whirl)