Uutisia luokassa ‘kisaennakot’

18
tammi

Ranskan avoimiin vahva suomalaisedustus

Hel­mi­kuun 26.–28. jär­jes­te­tään Pa­rii­sissa pe­rin­tei­set Rans­kan avoi­met. Suo­mesta ki­soi­hin on läh­dössä ko­via ni­miä: mm. verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin SM-kultaa 2009 voit­ta­nut Tu­run Matti Poh­jola osal­lis­tuu tur­nauk­seen pa­ri­naan ne­lin­pe­lin hal­lit­seva Suomen-mestari Jani Mark­ka­nen.