29. lokakuuta 2000

0

Footbag SM 2000

Tu­russa 27.–29. lo­ka­kuuta jär­jes­tetty Foot­bag SM 2000 oli suu­rin ja ko­va­ta­soi­sin kos­kaan Suo­messa jär­jes­tetty foot­bag­ta­pah­tuma. Tämä kol­mi­päi­väi­nen ta­pah­tuma jär­jes­tet­tiin en­sim­mäistä ker­taa pää­kau­pun­ki­seu­dun ul­ko­puo­lella. Kar­sin­nat pe­lat­tiin Ha­lis­ten Liikunta.fi-urheiluhallissa ja sun­nun­tain fi­naa­lit Tu­run Mes­su­kes­kuk­sessa. Fi­naa­lit ke­rä­si­vät en­nä­tys­mää­rän ylei­söä ja nousi­vat Liiku2000! Sport­ti­mes­su­jen pää­ta­pah­tu­maksi.

Osal­lis­tu­mi­sia oli yh­teensä 160 ja taso Eu­roo­pan huip­pua. Frees­ty­len voitti hal­lit­seva eu­roo­pan­mes­tari Jus­tin Sex­ton mo­ni­puo­li­sella ja näyt­tä­vällä oh­jel­mal­laan jät­täen taak­seen viime vuo­den suo­men­mes­ta­rin Mika Kois­ti­sen ja ho­pea­mi­ta­lis­tin Ilkka Ma­li­nin. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä Eu­roo­pan yk­kös­pa­ri­val­jakko Jesse Fryck­man ja Tuo­mas Kärki voit­ti­vat fi­naa­leissa Jukka Pel­to­lan ja hä­nen pa­rinsa Jus­tin Sex­to­nin ja ot­ti­vat jo kol­man­nen pe­rät­täi­sen suo­men­mes­ta­ruu­tensa. Ver­kon hal­lit­seva suo­men­mes­tari Tuo­mas Kärki täy­densi sar­jaansa vie­mällä myös kak­sin­pe­lin suo­men­mes­ta­ruu­den.

Pro Freestyle (finalistit):
 1. Jus­tin Sex­ton
 2. Mika Kois­ti­nen
 3. Ilkka Ma­lin
 4. Juho Vesa
 5. Sa­muli Vii­ta­nen
 6. Jere Lin­na­nen
 7. Jere Vai­nikka
 8. Miikka Laine
Pro Doubles Net (top 4):
 1. Tuo­mas Kärki & Jesse Fryck­man
 2. Jus­tin Sex­ton & Jukka Pel­tola
 3. Olli Sa­vo­lai­nen & Jesse Ruot­sa­lai­nen
 4. Aleksi Öh­man & Jani Mark­ka­nen
Pro Singles Net (top 4):
 1. Tuo­mas Kärki
 2. Jani Mark­ka­nen
 3. Jesse Fryck­man
 4. Jesse Ruot­sa­lai­nen

Ki­so­jen par­haaksi pe­laa­jaksi va­lit­tiin pel­ko­sen­nie­me­läi­nen Juha-Matti Ry­ti­lahti.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.