7. lokakuuta 2002

0

Finnsta Invitational 2002 lauantaina Liikuntamyllyssä

Team Finnsta jär­jes­tää lau­an­taina 12. 10. klo 14–19 foot­bag frees­tyle -ta­pah­tu­man Hel­sin­gissä Myl­ly­pu­ron lii­kun­ta­myl­lyssä. Ky­seessä on kut­su­kil­pailu SM-kilpailuiden kah­del­le­toista par­haalle pro-sarjan pe­laa­jalle. Oh­jel­massa myös Team Finns­tan esi­tys sekä kai­kille avoi­met ja­mit. Kil­pai­lut ovat osa Hel­sin­gin nuo­ri­soa­siain­kes­kuk­sen Lii­kun­ta­myl­lyssä jär­jes­tä­mää päih­tee­töntä nuo­ri­so­ta­pah­tu­maa.

Li­sä­tie­toja ta­pah­tu­masta:

Mika Kois­ti­nen
p. 0405327033
mika@footbag.org

Sa­muli Vii­ta­nen
p. 0405805038
finnishredder@footbag.org

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.