2. kesäkuuta 2003

0

Turku Open 6.–7. 6. 2003

Footc­raft jär­jes­tää yh­teis­työssä Suo­men foot­baglii­ton ja Pepsi Soccer Cu­pin kanssa vuo­den 2003 en­sim­mäi­set ul­ko­kil­pai­lut. Vuo­den tau­koa pi­tä­nyt Turku Open pa­laa juu­ril­leen Ku­pit­tan­puis­toon lä­helle Tu­run kes­kus­taa. Tänä vuonna la­jeina ovat verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli sekä frees­tyle. Aloit­te­li­joille on myös oma intermediate-sarjansa. Li­sä­tie­toja sekä il­moit­tau­tu­mi­set osoit­teessa http://turkuopen.cjb.net.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.