30. heinäkuuta 2004

0

Maajoukkue menestyi verkkofootbagissa MM-kilpailuissa

Suo­ma­lai­set Tuo­mas Kärki ja Olli Sa­vo­lai­nen saa­vut­ti­vat Mont­rea­lin MM-kilpailujen verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä kym­me­nen­nen si­jan. Pari jou­tui luo­vut­ta­maan ot­te­lunsa sak­sa­lai­sia Flo­rian Götzeä ja Pat­rick Schric­ke­liä vas­taan Kär­jen pol­vi­vam­man ta­kia. Pa­nok­sena ot­te­lussa oli pääsy puo­li­vä­lie­riin ja kah­dek­san par­haan jouk­koon. Kym­me­nes sija on silti hyvä saa­vu­tus ää­rim­mäi­sen ko­va­ta­soi­sissa kil­pai­luissa.

Toi­nen suo­ma­lai­nen pari, Matti Poh­jola ja Os­kari Forstén, pe­laa vielä si­joista 11–16 myö­hään perjantai-iltana Suo­men ai­kaa.

Kak­sin­pe­lissä Tuo­mas Kärki si­joit­tui 16:nneksi jou­dut­tu­aan luo­vut­ta­maan puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lunsa ka­na­da­laista J. F. Lemieux’ta vas­taan. Matti Poh­jo­lan, Olli Sa­vo­lai­sen ja Os­kari Forsté­nin si­joi­tuk­set oli­vat 19., 20. ja 25.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.