29. heinäkuuta 2004

0

Suomalaiset yllättivät freestylen MM-alkuerissä

Koko Suo­men kah­dek­san­hen­ki­nen frees­ty­le­maa­jouk­kue yl­lätti sel­vit­tä­mällä tiensä se­mi­fi­naa­lei­hin foot­ba­gin MM-kilpailuissa Mont­rea­lissa. Se­mi­fi­naa­lei­hin pääsi pe­laa­jia myös Yh­dys­val­loista, Ka­na­dasta, Tše­kistä, Rans­kasta, Uudesta-Seelannista, Englan­nista ja Ja­pa­nista. Maa­jouk­kue ylsi hui­maan saa­vu­tuk­seen jää­den se­mi­fi­naa­lei­den pe­laa­ja­mää­rässä toi­seksi vain Yh­dys­val­loille. Suo­men maa­jouk­ku­eella on pa­ras mah­dol­li­suus kos­kaan hank­kia fi­naa­li­paikka kym­me­nen maa­il­man par­haan pe­laa­jan jouk­koon, mikä on aina en­nen jää­nyt haa­veeksi. Odo­tuk­set ovat kor­kealla, koska suo­ma­lais­ten me­nes­tyk­sen hin­nalla se­mi­fi­naa­li­pai­kasta jäi haa­vei­le­maan muun muassa vuo­den 1999 maa­il­man­mes­tari Scott Da­vid­son. Suo­ma­lai­sista jat­ko­pai­kan saa­vut­ti­vat Mikko Le­pistö, Lasse Sal­men­haara, Fe­lix Zen­ger, Tuukka An­ti­kai­nen, Toni Pääk­kö­nen, Jere Lin­na­nen, Jere Vai­nikka ja Juho Marjo.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.